Cookies

Akkurat-passe.no benytter såkalte “cookies”. En cookie er en liten tekstfil som blir lagret på din harddisk av nettstedet du besøker. Filen inneholder informasjon og blir blant annet brukt til å støtte deg som bruker og til statistikk. Det medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og gjør at vi kan tilby deg en tjeneste som virker best mulig. Funksjonen kan slås av i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som “innstillinger”, “sikkerhet”e.l. Dette vil imidlertid få konsekvenser for bruken av nettstedet generelt og nettbutikken spesielt.
Du kan for eksempel ikke søke etter varer og artikler og logge deg inn, og varene vil heller ikke bli liggende i handlevognen.
Ta kontakt på mail eller pr. telefon hvis du får problemer med bestillingen din.

Frakt

Vi sender varen med Posten, som B-post. Ved normal postgang bør varen være hos deg  innen 4-5 virkedager. Vi tar forbehold om at leveringen kan ta 1-2 dager lenger under kampanjer, utsalg etc.
Velger du sendingen som B-post brev uten sporing har vi ingen mulighet til å etterlyse sendingen hvis den ikke når mottaker. Vil du være sikker på at den kan spores må du velge SERVICE-PAKKE som leveringsmåte når du bestiller.  
Akkurat Passe DA tar forbehold om utsolgte varer som ikke er blitt oppdatert i nettbutikken.
Akkurat Passe DA benytter seg av betalingstjenester fra PayPal som oppfyller alle sikkerhetskrav til de internasjonale betalingsnettverkene. Alle opplysninger du taster inn, blir kryptert slik at ingen har tilgang til de betalingsopplysningene du har oppgitt. Du kan være trygg på at alt blir slettet fra systemet straks handelen er avsluttet. Varen blir sendt så snart din betaling er registrert hos Akkurat Passe DA

Angrerett og reklamasjon

Vi ønsker bare fornøyde kunder, så om du fikk en vare du ikke var fornøyd med, ikke passet eller ikke ønsker ha så ordner vi selvsagt dette. For at dette skal gå mest mulig smertefrittet så har vi noen regler som må følges:
Ønsker du å returnere en vare etter du har mottatt den fra Akkurat-Passe.no så er det
Angrerettloven som gjelder.
I følge Angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Vi ønsker at denne prosessen skal være så enket som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser, derfor finner du viktige utdrag fra angrerettloven nedenfor:
  • Forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi melding til selgeren innen 14 dager etter at varen er mottatt.(jf. Angrerettloven § 11)
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
  • Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
  • Angreretten kan ikke gjøres gjeldende for varer der forbrukeren har brutt forseglingen.(jf. Angrerettloven § 12 siste ledd)
  • Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med et gebyr pålydende kr 400,- til Akkurat-Passe.no for behandling av saken og portokostnader.
Angre før ordren er pakket/sendt:

Send oss en e-post på post@akkurat-passe.no og kanseler ordren. Du kan også ringe kundeservice på 928 93 408 (Kan vi ikke svare med en gang så ringer vi deg raskt opp igjen).

Etter at pakken har kommet fram: 

  • Hent pakken så fort som mulig
  • Fyll ut et angrerettskjema og legg det ved pakken.  Ønsker du pengene igjen, husk å føre på kontonummeret. Alle varene skal ligge i orginal emballasje. Husk å pakk pakken forsvarlig.
  • Pakken skal sendes med billigst mulig fraktalternativ i retur til oss, Akkurat Passe DA, Prest Fønhusvei 35, 1825 Tomter

Trykk her for å laste ned vårt angrerettskjema

Du er selv ansvarlig for returforsendelsen, og må betale porto. Forsendelser som ikke sendes med sporing sendes på eget ansvar.

Husk 14-dagers fristen nevnt i angrerettloven §11, slik at vi kan behandle saken på en rask og problemfri måte for alle parter (iht. Angrerettloven. )
Reklamasjoner
Før du sender varen i retur må du være sikker på at skaden/mangelen på produktet ikke skyldes egen uaktsomhet. Kryss av for reklamasjon på angrerett skjemaet, og skriv en liten forklaring. Husk også å før på navn, adresse, hva du ønsker og hvordan vi kan få kontakt med deg.
Undertøy/Badetøy
Byttes ikke av hygeniske årsaker.
Behandlingstid
Normalt vil behandlingstidene på varer som blir sendt i retur ca 5-8 virkedager. I enkelte perioder med stor pågang kan det ta noe lengre tid.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er eid av Akkurat Passe DA eller underleverandør av nevntes eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Akkurat Passe DA.

Generelle kjøpsbetingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Akkurat-Passe.no, heretter kalt Akkurat Passe DA.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Akkurat Passe DA så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.
Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.
Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Akkurat Passe DA side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Akkurat Passe DA, er ansvarlig for betaling av de ytelser Akkurat Passe DA eller Akkurat Passe DAs samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Akkurat Passe DAs side.
Betaling
Du kan velge mellom å:
  • Betale med kredittkort via PayPal
  • Forhåndsbetale faktura til kontonummer 1050 17 33887 innen 8 dager
Akkurat Passe DA benytter seg av betalingstjenester fra PayPal som oppfyller alle sikkerhetskrav til de internasjonale betalingsnettverkene. Alle opplysninger du taster inn, blir kryptert slik at ingen har tilgang til de betalingsopplysningene du har oppgitt. Du kan være trygg på at alt blir slettet fra systemet straks handelen er avsluttet. Varen blir sendt så snart din betaling er registrert hos Akkurat Passe DA
Er du 18?
For å handle og betale med kredittkort må kunden være over 18 år. Kunder under 18 år kan handle på forhåndsbetale faktura.
Reklamasjon
Før feil meldes til  Akkurat-Passe.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Akkurat-Passe.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Akkurat-Passe.no slik at Akkurat-Passe.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Akkurat-Passe.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale, pt. kr 400.-
Avhjelp
Akkurat-Passe.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Akkurat-Passe.no, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Akkurat-Passe.no, betaler ikke Akkurat-Passe.no disse utgiftene.
Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Ekstraordinære forhold
Akkurat-Passe.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Akkurat-Passe.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Akkurat-Passe.no sin kontroll, og som Akkurat-Passe.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Akkurat-Passe.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Akkurat-Passe.no sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.
Salgspant/Betalingsvilkår
Akkurat-Passe.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.
Forhåndsbetaling av faktura
Når du velger forhåndsbetaling til bankkonto reserveres varene, og innbetaling må skje innen 8 dager. Har du ikke betalt innen 14 dager, vil du bli fakturert et gebyr på kr 169.- for å dekke våre adm. kostnader. Hvis ikke innbetaling er mottatt innen 30 dager etter kjøpsdato heves kjøpet.
Endring i vilkårene
Akkurat-Passe.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
Force majeur
Er Akkurat-Passe.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Akkurat-Passe.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
Vi tenker miljø
For å spare miljøet, ligger ikke angrettskjema i pakken dere mottar. Dette akseptere dere ved å handle hos oss.  Våre angrerettskjema ligger online, og dere trykker her for å laste dem ned. Enkelt og greit, og det gjør at kun de som ønsker å returnere produkter trenger å skrive ut på papir

Kontakt

Ingebjørg Helene Sletten
daglig leder
+47 92893408
Åsmund Johannes Sletten
+47 91773899
Akkurat Passe DA
Prest Fønhusvei 35
1825 Tomter
Org.nr 995749513
Telefon: 928 93 408
Telefontid: Vi ønsker å yte den beste kundeservice, og kan vi ikke svare med en gang så ringer vi deg tilbake så raskt som mulig. Du kan også legge igjen beskjed på telefonsvarer.

Trygghet

Det er trygt å handle på hos Akkurat Passe DA og Akkurat-Passe.no. Vi er et firma som har erfaring med de problemene man som foreldre og unge kan ha når man ikke finner klær som passer, og derfor er vi også personlig opptatt av at vi får fornøyde kunder.
For å gjøre din handel så enkel og oversiktlig som mulig legger vi stor vekt på utvikling av våre nettsider med lettfattelig funksjonalitet på disse. Skulle du få problemer med en vare kjøpt hos oss, sørger vår kundeservice og retursystem for å hjelpe deg til den hjelpen du trenger så raskt som mulig. Har du spørsmål om produktene, størrelser, farger, eller andre ting så ring eller send oss en e-post. Vi svarer deg gjerne.
Akkurat-Passe.no og Akkurat Passe DA vektlegger best mulig service, personlig oppfølging og at du som kunde skal være fornøyd både før, under og etter din handel.

Utvalgte produkter

Janice bukse